รับซ่อมเครื่องจักร
รับย้ายเครื่องจักร
รับซื้อเครื่องจักรเก่า

 


 

 
4 Side Moulder
650,000.-
Finger Joint Line
850,000.-